Udruženje “Hilfe von Mensch zu Mensch” e.V. (prev. “Od čovjeka čovjeku”) osnovano je 1992. godine u Minhenu u Njemačkoj.

Osnovano je sa ciljem da pruža humanitarnu pomoć Bosni i Hercegovini tokom rata 1992.-1995. godine, kao i izbjeglicama koje su stizale u Njemačku u tom periodu.
Vremenom, misija udruženja je proširena i danas udruženje radi na pružanju raznih oblika pomoći migrantima iz cijelog svijeta. Između ostalog, udruženje pruža usluge jaslica, obdaništa, centra za jezike i savjetovališta.

Udruženje je osnovala Sadija Klepo, današnja zamjenica predsjedavajućeg Upravnog odbora udruženja i direktorica festivala Dani Balkana u Minhenu.
Upravni odbor udruženja čine predsjednik Christian Müller, zamjenica Sadija Klepo, te članovi Anela Malinović, Nuri Hadžić, Mirsad Kunić i Elez Mustafić.

Brojne aktivnosti i u pandemiji

Pandemija korona virusa značajno otežava rad udruženja, ali udruženje ipak ostvaruju brojne aktivnosti. Tako su između ostalog organizirali Dane literature sa Lanom Bastašić i Rumenom Buzarovskom, koncert Damira Imamovića, projekciju filma Quo Vadis, Aida?, Bazar sa kulturnim programom i promocijom ćevapa, petodnevno gostovanje grupe “Galeb” iz Jablanice u Minhenu, virtuelni simpozij “KISMET” o kulturi starih Sefarda iz Bosne i Hercegovine itd.

Udruženje nema finansijsku potporu od strane države Bosne i Hercegovine, ali lokalne vlasti finansijski podržavaju projekte udruženja. Pored saradnje sa lokalnim vlastima, sarađuju i sa mnogim drugim kulturnim i sportskim udruženjima Bosanaca i Hercegovaca u Njemačkoj.
Neka od njih su udruženja Ljiljan i Bosančica iz Minhena, zatim udruženje Pangea – mreža stručnjaka iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, sa sjedištem u Dizeldorfu, te udruženje Mreža iz Sjeverne Vestfalije. Istaknuta je i saradnja sa poduzetnicima iz Bosne i Hercegovine.

Neophodnost kulturnih saveza bosanskohercegovačkih građana

Ipak, povezanost bosanskohercegovačkih građana, kao i udruženja naših građana koja djeluju u iseljeništvu, nije na zadovoljavajućem nivou, navodi Sadija Klepo. Naši građani nisu adekvatno povezani između sebe i ne pomažu jedni drugima dovoljno. Pored toga, udruženja bosanskohercegovačkih građana su uglavnom religijskog karaktera, poput džemata, koji, iako mnogobrojni, ne mogu da omoguće našim građanima pravo odlučivanja u svojim sredinama. Zbog toga, naša udruženja bi trebala da prave kulturne saveze, tzv. Vereine te da se koordinira rad udruženja iz svih 16 saveznih pokrajina Njemačke. Takođe, trebalo bi se oformiti savezno udruženje Bosanaca i Hercegovaca u Njemačkoj što bi pomoglo da naši građani ostvare veći uticaj kako u lokalnoj sredini, tako i na saveznom nivou Njemačke, zaključuje Sadija Klepo.

Udruženje Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. danas broji 120 članova i pokriva područje Minhena i okoline, na kojem, prema procjenama, živi oko 50000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Aktivno rade na realizaciji svoje misije i započetih projekata, istovremeno planirajući nove projekte i spremno dočekujući budućnost.

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.

Landsberger Str. 402
81241 München
📞 089 1891798-54
Fax: 089 1891798-05
✉ info@hvmzm.de
✉ sadija.klepo@hvmzm.de

www.balkantage.org
www.hvmzm.de

Ukoliko želite da i vi budete ovdje predstavljeni – kontaktirajte nas

Share:

Leave a Reply