BH UK Network otvorio je vrata “Bosanske kuće” u Birminghamu za Sirijsku dopunsku školu.

U okviru diplomatske kampanje “12 dana mira” Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu, kao i bh. dijaspora u Ujedinjenom Kraljevstvu, organizirali su više događaja. BH UK Network iz Birminghama, u mjesecu u kojem je proslavljen Svjetski dan mira i započeta koordinirana diplomatska kampanja “12 dana mira”, realizirao je u saradnji sa Gradskim uredom u Birminghamu, projekat kojim su pomogli uspostavljanje Sirijske dopunske škole u Birminghamu.

Bh. dijaspora u Birminghamu, počevši od vikenda 25. i 26.09. otvorila je vrata Bosanske kuće (Bosnia house) u Birminghamu za sirijske izbjeglice, djecu koja će sada imati prostor za dopunsku školu, pomoć i “know how” naših Bosanaca i Hercegovaca u Birminghamu, koji pomažu sirijskim nastavnicima da na ovaj način pokrenu sirijsku dopunsku školu u ovom gradu.
Interes učenika je velik, zato se nastava održava i subotom i nedjeljom. Bh. dijaspora razumije probleme izbjeglica i prognanika, jer je veliki broj njih imao ovaj status po dolasku u UK. Došavši u ovu zemlju ratnih godina bh. prognanici i izbjeglice su dobili pomoć UK da stanu na svoje noge i uspostave svoje institucije, organizacije i dopunske škole.
Danas oni mogu pomoći drugima i pokazati empatiju i solidarnost koju su i sami dobili kad im je trebala.

Na ovaj način, BH UK Network je na najljepši i konkretan način kao organizacija doprinijela kampanji “12 dana mira”, afirmirajući sve najvažnije teme ove kampanje – solidarnost, empatiju i mir.

Izvor: MVP BiH
Share:

Leave a Reply