Ambasada Bosne i Hercegovine u Otavi

Adresa:
17 Blackburn Avenue
Ottawa, ON   K1N 8A2

Kontakt: 
(613) 780 9090
info@ambasadabih.ca
http://ambasadabih.ca/index.php/bs/

Nerezidentno pokriva Republiku Kubu

Ambasador NJ. E. Marko Milisav

Izvor: http://ambasadabih.ca
Share:

Leave a Reply