U saradnji Ambasade BiH u Madridu i Centra Sefardi, koji je osnovan od strane Ministarstva vanjskih poslova, EU i saradnje Kraljevine Španije, u Madridu je 14. septembra 2021. godine otvorena izložba Sarajevska hagada.Više